PRAWA AUTORSKIE

Elementy stron internetowych ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. („ElektroEko„), chronione są prawem i nie mogą być kopiowane/naśladowane w całości ani w części. Żadne elementy graficzne, logo, zdjęcie ani teksty ze strony internetowej www.zuzyteoswietlenie.pl oraz zawartych na niej podstron nie mogą być kopiowane w całości lub części i publikowane na innych stronach bez uzyskania pisemnej zgody ElektroEko.

ElektroEko nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w tekstach, dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych na stronie internetowej www.zuzyteoswietlenie.pl

ElektroEko nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na niniejszej stronie internetowej. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.

 

 

 


Copyright © 2019 ElektroEko. Wszelkie prawa zastrzeżone.