Dla
profesjonalistów

Informacje zawarte poniżej skierowane są jedynie do firm i instytucji będących wytwórcami odpadu i nie dotyczą gospodarstw domowych

Jesteś przedsiębiorcą?

Zarządzasz firmą bądź instytucją i nie wiesz, co zrobić ze zużytym sprzętem oświetleniowym? Chcesz, aby przekazanie zużytego sprzętu oświetleniowego odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami? Jesteś objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym – przekazując odpad – musisz zarejestrować Kartę Przekazania Odpadu? W tej części znajdziesz niezbędne informacje, jak należy postąpić.

 

Zużyty sprzęt oświetleniowy

To zużyte źródła światła, zużyte oprawy oświetleniowe oraz zużyte elektryczne i elektroniczne elementy sterowania oświetleniem, które posiadają niezależną funkcję i nie stanowią integralnej części zużytych opraw.

Zgodnie z prawem

Zgodnie z treścią Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawy o odpadach, instytucjonalny wytwórca zużytego sprzętu oświetleniowego ma obowiązek pozbywać się tego odpadu we właściwy sposób. Należy zwrócić uwagę, iż ustawy te przewidują surowe kary za postępowanie niezgodne z ich zapisami.

Zużyte
źródła
światła

to niskoprężne źródła światła (świetlówki kompaktowe, liniowe i świetlówki o innych kształtach oraz niskoprężne lampy sodowe), a także wysokoprężne źródła światła (lampy sodowe, rtęciowe, metalohalogenkowe). Do tej grupy należą również żarówki LED i tuby LED.

Zużyte
oprawy
oświetleniowe

Ustawa definiuje ten rodzaj odpadu jako „zużyty sprzęt wielkogabarytowy, mający przynajmniej jeden z zewnętrznych wymiarów powyżej 50 cm” oraz “zużyty sprzęt małogabarytowy, w przypadku którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm”.

Zużyte
elementy
sterowania

to między innymi wszelkiego rodzaju czujniki ruchu (bądź obecności), czujniki natężenia oświetlenia, a także piloty do sterowania oświetleniem, dzięki którym możliwa jest zmiana poziomu natężenia światła lub temperatury barwowej, czy też pozwalające na dodawanie funkcji związanych np. z dostosowaniem poziomu oświetlenia do ilości światła wpadającego z zewnątrz.

Chcąc właściwie zagospodarować zużyty sprzęt oświetleniowy, instytucjonalny posiadacz (wytwórca) odpadów może:

1.

Złożyć w ElektroEko ZLECENIE BEZPŁATNEGO ODBIORU odpadu, bezpośrednio z miejsca jego wytworzenia lub jego magazynowania. Formularz zlecenia znajduje się  TUTAJ.

2.

Przekazać sprzęt do PUNKTU ZBIERANIA zajmującego się profesjonalnie zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który ma jednocześnie możliwość potwierdzenia przejęcia odpadu na Karcie Przekazania Odpadu.

3.

Przekazać sprzęt do SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PRZETWARZANIA, który prowadzi punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i który potwierdzi jego przejęcie na Karcie Przekazania Odpadu.

Ważne!

W chwili przekazania zużytego sprzętu oświetleniowego, posiadacze (wytwórcy) odpadów – zgodnie z Art. 69 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami – zobowiązani są do sporządzenia Karty Przekazania Odpadu (KPO) będącej jedynym dokumentem potwierdzającym przekazanie zużytego sprzętu do profesjonalnego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Trzeba pamiętać o tym, że KPO należy każdorazowo wystawić przed rozpoczęciem transportu zużytego sprzętu oświetleniowego do miejsca przeznaczenia.

KPO

Karta Przekazania Odpadu stanowi poświadczenie, że zużyty sprzęt oświetleniowy został we właściwy sposób przekazany profesjonalnemu zbierającemu, bądź przekazany do profesjonalnego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Jak przekazać zużyty sprzęt oświetleniowy?

Zlecenie indywidualnego odbioru można złożyć w ElektroEko. Jest to Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadząca działania w zakresie organizacji procesu zbiórki i przetworzenia między innymi zużytego sprzętu oświetleniowego oraz zagospodarowania odpadów uzyskanych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu oświetleniowego.

W celu złożenia zlecenia bezpłatnego odbioru należy kliknąć TUTAJ  i wypełnić formularz podając wszystkie wymagane dane.

Wymagania

Realizowane przez ElektroEko odbiory zużytego sprzętu oświetleniowego są zawsze bezpłatne.

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia indywidualnego odbioru, przekazujący odpady musi spełnić określone przez ElektroEko wymagania:

1.

ElektroEko zapewnia odbiór zużytych świetlówek liniowych, kompaktowych, kołowych oraz U-kształtnych i pozostałych lamp wyładowczych (sodowych, rtęciowych, metalohalogenkowych). ElektroEko odbiera także zużyte żarówki LED i tuby LED.

2.

Przekazywane zużyte źródła światła powinny być bez opakowań jednostkowych oraz zostać spakowane w sposób zapewniający ich bezpieczny i zgodny z przepisami transport. Świetlówki liniowe należy ściśle ułożyć w pojemnikach lub, w przypadku braku pojemników, należy ułożyć je na palecie z zabezpieczonymi narożnikami (za pomocą drewnianych listewek) i dodatkowo należy je zabezpieczyć przezroczystą folią stretch.

3.

ElektroEko realizuje także bezpłatne odbiory zużytych opraw oświetleniowych i elementów sterowania oświetleniem, przy czym zużyte oprawy muszą być kompletne. Przed odbiorem należy wymontować z opraw źródła światła (nie dotyczy opraw LED) i przygotować je do transportu w sposób opisany w puncie 2.

4.

Odbiór świetlówek stosowanych w solariach nie jest realizowany na podstawie standardowych zleceń indywidualnego odbioru. Ich odbiór wymaga osobnych uzgodnień. Skontaktuj się z ElektroEko.

5.

Wraz ze zużytym sprzętem oświetleniowym, istnieje możliwość bezpłatnego przekazania także innego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy te pozycje umieścić w tym samym zleceniu.

6.

Obowiązujące w ElektroEko minima logistyczne przy realizacji indywidualnych zleceń odbioru wynoszą odpowiednio:

  • minimalna ilość/masa źródeł światła zgłaszana do odbioru: 1500 sztuk/250 kg,
  • minimalna masa opraw zgłaszana do odbioru: 250 kg,
  • w przypadku przekazywania różnego rodzaju sprzętu (np. zużyte źródła światła, oprawy oraz pozostały zużyty sprzęt), minimalna masa: 250 kg.

Przykłady właściwego przygotowania zużytego sprzętu