Dla
profesjonalistów

Informacje zawarte poniżej skierowane są jedynie do firm i instytucji i nie dotyczą gospodarstw domowych.

Jesteś przedsiębiorcą?

Zarządzasz firmą i nie wiesz, co zrobić ze zużytym sprzętem oświetleniowym? Chcesz, aby odbyło się to zgodnie z obowiązującymi przepisami? Potrzebujesz Kartę Przekazania Odpadów? W tej części znajdziesz niezbędne informacje, jak należy postąpić.

 

 

Zużyty sprzęt oświetleniowy

To zużyte źródła światła, zużyte oprawy oświetleniowe oraz zużyte elektryczne i elektroniczne elementy sterujące oświetleniem, które posiadają niezależną funkcję i nie stanowią integralnej części zużytych opraw.

Zgodnie z prawem

Zgodnie z treścią Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawy o odpadach, instytucjonalny wytwórca zużytego sprzętu oświetleniowego ma obowiązek pozbywać się tego odpadu we właściwy sposób. Należy zwrócić uwagę, iż ustawy te przewidują surowe kary za postępowanie niezgodne z ich zapisami.

Zużyte
źródła
światła

to niskoprężne źródła światła (świetlówki kompaktowe, liniowe i świetlówki o innych kształtach; niskoprężne sodowe). To także wysokoprężne źródła światła (sodowe, rtęciowe, metalohalogenkowe), jak również żarówki LED.

Zużyte
oprawy
oświetleniowe

Ustawa definiuje ten rodzaj odpadu jako „zużyty sprzęt wielkogabarytowy, mający przynajmniej jeden z zewnętrznych wymiarów powyżej 50 cm” oraz “zużyty sprzęt małogabarytowy, w przypadku którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm”.

Zużyte
elementy
sterowania

to między innymi wszelkiego rodzaju czujniki ruchu (bądź obecności), czujniki natężenia oświetlenia, a także piloty do sterowania oświetleniem, dzięki którym możliwa jest zmiana poziomu natężenia światła lub temperatury barwowej, czy też pozwalające na dodawanie funkcji związanych np. z dostosowaniem poziomu oświetlenia do ilości światła wpadającego z zewnątrz.

Instytucjonalny wytwórca odpadów
może przekazać zużyty
sprzęt oświetleniowy:

1.

DO PUNKTU ZBIERANIA, zajmującego się profesjonalnie zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który ma możliwość wydania potwierdzenia na Karcie Przekazania Odpadów.

2.

DO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PRZETWARZANIA, który prowadzi punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i który wyda potwierdzenie na Karcie Przekazania Odpadów.

Ważne!

W chwili przekazania zużytego sprzętu oświetleniowego, instytucjonalni wytwórcy odpadów – zgodnie z Art. 69 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami – zobowiązani są do wystawienia Karty Przekazania Odpadów (KPO) będącej jedynym dokumentem potwierdzającym przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania. Trzeba pamiętać o tym, że każdorazowo KPO należy wystawić przed rozpoczęciem transportu zużytego sprzętu oświetleniowego do miejsca przeznaczenia.

KPO

Karta Przekazania Odpadów stanowi poświadczenie, że zużyty sprzęt oświetleniowy we właściwy sposób został przekazany do profesjonalnego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jak przekazać zużyty sprzęt oświetleniowy?

Zlecenie indywidualnego odbioru można złożyć w ElektroEko. Jest to Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadząca działania w zakresie organizacji procesu zbiórki i przetworzenia między innymi zużytego sprzętu oświetleniowego oraz zagospodarowania odpadów uzyskanych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu oświetleniowego.

Wymagania

Realizowane przez ElektroEko odbiory zużytego sprzętu oświetleniowego są zawsze bezpłatne. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia indywidualnego odbioru, przekazujący takie odpady musi spełnić określone przez ElektroEko wymagania:

1.

ElektroEko zapewnia odbiór zużytych świetlówek liniowych, kompaktowych, kołowych oraz U-kształtnych i pozostałych lamp wyładowczych (sodowych, rtęciowych, metalohalogenkowych). ElektroEko odbiera także zużyte żarówki LED i tuby LED.

2.

Przekazywane zużyte źródła światła powinny być bez opakowań jednostkowych oraz zostać spakowane w sposób zapewniający ich bezpieczny i zgodny z przepisami transport. Świetlówki liniowe należy ściśle ułożyć w pojemnikach lub, w przypadku braku pojemników, należy ułożyć je na palecie z zabezpieczonymi narożnikami (za pomocą drewnianych listewek) i dodatkowo należy je zabezpieczyć folią stretch.

3.

ElektroEko realizuje także odbiór zużytych opraw oświetleniowych wszystkich producentów, ale zużyte oprawy muszą być kompletne. Przed odbiorem należy wymontować z opraw źródła światła i przygotować je do transportu w sposób opisany w puncie 2.

4.

Odbiór świetlówek stosowanych w solariach nie jest realizowany na podstawie standardowych zleceń indywidualnego odbioru. Ich odbiór wymaga osobnych uzgodnień. Skontaktuj się z ElektroEko.

5.

Obowiązujące w ElektroEko minima logistyczne przy realizacji indywidualnych zleceń odbioru wynoszą odpowiednio:

  • minimalna ilość/masa źródeł światła zgłaszana do odbioru: 1500 sztuk/250 kg,
  • minimalna masa opraw zgłaszana do odbioru: 250 kg.

Jak złożyć zlecenie?

Zlecenie indywidualnego odbioru zużytego sprzętu oświetleniowego należy złożyć, podając wszystkie wymagane dane przy użyciu formularza znajdującego się TUTAJ.